Yeni Kanunda internet sitesi kurma yükümlülüğü Bakanlar Kurulu kararıyla denetime tabi olacağı öngörülen şirketler ile sınırlandırıldı.
01.07.2013’te yürürlüğe girecek bu zorunluluk uyarınca: 01.07.2013’ten sonra yeni kurulan şirketler ticaret siciline tescil edildikleri andan
itibaren üç ay içerisinde, mevcut şirketler ise 01.07.2013 tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde internet sitesi kurmak ve şirketçe yapılması
zorunlu ilanların yayınlamak zorunda olacaklar.

Bu içerikler, işlemin gerçekleştiği veya tescilin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde siteye konulacaktır. Kuruluştan internet sitesi

açılıncaya kadar geçen süre içerisinde yayınlanması gereken içerikler de sitenin açıldığı tarihte siteye konulacaktır.

İnternet sitesi kurma yükümlülüğüne tacir ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstermek zorunda
olduğu sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezini tabi internet sitesinde de yayınlamak zorundadır. Sitede ayrıca,
anonim şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde
müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı da yayınlanacaktır. Belirtilen bilgilerin yayımlanması
yükümlülüğü 01.01.2014 itibarıyla doğacaktır.

Yeni kanunda, internet sitesi kurma yükümlülüğüne aykırı davranmaya cezai sonuçlar da bağlandı.
Buna göre; internet sitesi kurma yükümlülüğüne aykırı davranan yönetim organı üyeleri yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezası,
internet sitesine koyulması gereken içeriği koymayan yönetim organı üyeleri ise yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırabilecekler.

Daha detaylı bilgi için TBMM kanunu resmi değişiklik dökümanı için buraya tıklayınız.

Firmamız 2012 yılında tüm sermaye şirketlerinin bir internet sayfası alt yapı çalışmalarına başlaması veya var olan sayfaların yeniden
eksik bilgiler tamamlanarak yeni global ekonomik düzene  uyumlu hale getirilmesini öneriyor ve siz müşterilerimize bu konuda
MARKA DESTEK olarak tam destek vermeye devam ediyoruz.

Destek için telefon numaramız 0 224 223 23 76 ve e-mail adresimiz info@markadestek.com